Velkomst

På denne side vil vi præsentere tekstanalyser og teoretiske overvejelser derover. Ved tekstanalyse forstår vi en analyse af en hvilken som helst semiotisk struktureret genstand. Ved semiotisk struktureret genstand forstår vi

a) en genstand, der (for en bevidsthed) fremtræder som ’betydende-noget’. Det vil ikke sige, at genstanden blot ses som havende en betydning. Den ses som værende betydning. Betydning anskues altså ikke som en egenskab ved genstanden, men som genstandens essens eller form, uden hvilken den slet ikke ville være denne type af genstand; og

b) en genstand, hvis betydning står i forhold til en struktur. Vi vælger med omhu det neutrale udtryk ’står i forhold til’, fordi vi ikke uden videre ønsker at forpligte os på, hvilket forhold der måtte være tale om, lige som vi heller ikke i denne introducerende kommentar ønsker at indgå i diskussionen om, hvordan forholdet mellem betydningsgenstanden-som-fremtrædelse og betydningsgenstanden-som-struktur er fastlagt. Ved dog at nævne eksistensen af dette skel ønsker vi at anerkende en gæld til den strukturalistiske skole.

Det er nu tekstanalysens mål at kortlægge den semiotiske (betydende) genstands struktur.

Ved siden af tekstanalyserne, som offentliggøres i menuen ‘Tekstanalyser’, vil vi præsentere teoretiske eller blot reflekterende bemærkninger om tekstanalyse, som offentliggøres i menuen ‘Om tekstanalyse’.

Baggrundsmusikken, De har hørt under læsningen af denne velkomst, er John Cages 4’33”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.